ترجمه مقاله

کرمناک شدن

لغت‌نامه دهخدا

کرمناک شدن . [ ک ِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) ادادة. دَود. تدوید. (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله