ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرظ

لغت‌نامه دهخدا

کرظ. [ ک َ ] (ع مص ) طعن کردن در ناموس و آبروی کسی . (ازمنتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ