ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرظ

لغت‌نامه دهخدا

کرظ. [ ک ِ ] (ع ص ) طعن کننده در حسب مردم . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء).گویند: هو کرظ حسب ؛ ای یکرظه . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ