ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرست

لغت‌نامه دهخدا

کرست . [ ک ُ س ِ ] (فرانسوی ، اِ) شکم بند زنان . بندی پهن و کش آمدنی و چسبان که زنان بر سرین و شکم و قسمتی از سینه بندند تا کلان ننماید و از کلان شدن بازدارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ