ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرز

لغت‌نامه دهخدا

کرز. [ ] (اِخ ) نام گروهی وحشی و چادرنشین . مسکن آنها کوهستان میانه بیخه ٔ احشام وبیخه ٔ فال لارستان در زمستان و تابستان است . معیشت آنها از شکار کوه و بزداری است . (فارسنامه ٔ ناصری ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ