ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرزه

لغت‌نامه دهخدا

کرزه . [ ک َ زَ / زِ ] (ص ) مادرزادی راگویند که آلت تناسل نداشته باشد. (برهان ). مادرزادی که هیچ نره و مردی نداشته باشد. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ