ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرزه

لغت‌نامه دهخدا

کرزه . [ ک ُ زَ / زِ ] (اِ) گیاهی باشد خوشبوی . (جهانگیری ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ