ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کردیان

لغت‌نامه دهخدا

کردیان . [ ] (اِخ ) دهی است از دهستان لواسان کوچک بخش افجه ٔ شهرستان تهران . کوهستانی و سردسیر است و 159 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ