ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کردیان

لغت‌نامه دهخدا

کردیان . [ ] (اِخ ) شهرکی است به ناحیت پارس ازپسا آبادان و با کشت و برز بسیار. (حدود العالم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ