ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرخا

لغت‌نامه دهخدا

کرخا. [ ک َ ] (اِخ ) کرخه . (جغرافیای تاریخی لسترنج ص 258). رجوع به کرخه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ