ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرخای لیدان

لغت‌نامه دهخدا

کرخای لیدان . [ ک َ ی ِ ] (اِخ ) نامی است که سریانیان به شهر «ایران آسان کرد کواذ» دهند. این شهر را قباد در خوزستان بنا نهاد و غالباً آن را با شهر ایران خوره شاهپور که شاهپور ساسانی پس از خراب کردن شوش و قتل عام مردم آن دوباره روی خرابه های شوش بنا کرد اشتباه کرده اند. (از ایران در زمان ساسانیان ص 278).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ