ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرخانه

لغت‌نامه دهخدا

کرخانه . [ ک َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) مخفف کارخانه . (آنندراج ). کارخانه . کارگاه . ج ، کَراخین . (از دزی ج 2 ص 454). رجوع به دزی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ