ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کربنات

لغت‌نامه دهخدا

کربنات . [ ک َ ب ُ ] (فرانسوی ، اِ) املاح اسید کربنیک را گویند، از قبیل : کربنات سدیم و کربنات سرب و غیره . (از فرهنگ فارسی معین ). برای اطلاع بیشتر درباره ٔ کربناتها رجوع به گیاه شناسی ثابتی ، کارآموزی داروسازی و روش تهیه ٔ مواد آلی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ