ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کخ

لغت‌نامه دهخدا

کخ . [ ک ِ ] (ص ) تلخ و بی مزه باشد. (برهان ). مزه تلخ . (غیاث اللغات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ