ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کخ

لغت‌نامه دهخدا

کخ . [ ک َخ خ ] (ع مص ) خرخر کردن در خواب . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). کخیخ . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به کخیخ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ