ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کخ ژنده

لغت‌نامه دهخدا

کخ ژنده . [ ک َ ژَ دَ / دِ ] (اِ) بمعنی دیو باشد که در مقابل پری است . (برهان )(آنندراج ). || روان بد. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ