ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کخکخ

لغت‌نامه دهخدا

کخکخ . [ ک ِ ک ِ ] (اِ صوت ) کلمه ای است که آنرا در وقت نفرت فرمودن از چیزی گویند. (برهان ) (آنندراج ). رجوع به کخ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ