ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کخچ

لغت‌نامه دهخدا

کخچ . [ ک ُ ] (اِ)کخج . (از برهان ) (ناظم الاطباء). رجوع به کخج شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ