ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کجران

لغت‌نامه دهخدا

کجران . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از بخش طالقان شهرستان تهران . کوهستانی و سردسیر. سکنه 131 تن . چشمه سار. محصول آنجا غلات و گردو و میوه های مختلف . شغل اهالی زراعت است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ