ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کجا

لغت‌نامه دهخدا

کجا. [ ک ُ ] (اِخ ) نام شهری بوده است از ولایات چین . (آنندراج ) :
به مرز کجا نزد یک روزه راه
رسیدند یک جای هر دو سپاه .

(گرشاسب نامه ).


چو شاه کجا آگهی یافت راست
فرستاد کس وز نریمان بخواست .

(گرشاسب نامه ).


نریمان چو پرداخت زان بزمگاه
بگرد کجا خیمه زد با سپاه .

اسدی (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ