ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کجایی

لغت‌نامه دهخدا

کجایی . [ ک ُ ] (حامص ) کجا بودن . (فرهنگ فارسی معین ). || اَین َ. (فرهنگ فارسی معین ) : یکی اضافت و یکی کجایی که به تازی اَین َ گویند. (دانشنامه ٔ علائی ص 85).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ