ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کثحم

لغت‌نامه دهخدا

کثحم . [ ک ُ ح ُ] (ع ص ) مرد ستبرریش و کوتاه و مرغول آن . رجل کثحم اللحیة. (منتهی الارب ) (آنندراج ) . ریش انبوه درهم پیوسته . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ