ترجمه مقاله

کبوده

لغت‌نامه دهخدا

کبوده . [ ] (اِخ ) از دیه های جاست است به ناحیت قم . (از تاریخ قم ص 138).
ترجمه مقاله