ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کبت

لغت‌نامه دهخدا

کبت . [ ک ُ ب َ ] (اِخ ) ناحیه ای است از نواحی سند. (تحقیق ماللهند چ لایپزیک ص 131).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ