ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاکیها

لغت‌نامه دهخدا

کاکیها. (اِخ ) دهی است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه که در 11هزارگزی جنوب کوزران و 2هزارگزی باختر راه فرعی کوزران به چهار زیر واقع شده است زمینش دشت و سردسیر است و تعداد سکنه ٔ آن 120 نفر است که به کردی و فارسی صحبت میکنند. آبش از سراب هفت آشان تأمین میشود. محصولاتش عبارت از غلات حبوب ، صیفی دیمی و مختصر میوه است . شغل اهالیش گله داری است و راه آن مالرو است در تابستان با اتومبیل میتوان رفت . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ