ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کامرود

لغت‌نامه دهخدا

کامرود. [ رُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سه قلعه بخش حومه ٔ شهرستان فردوس واقع در 43هزارگزی خاوری فردوس سر راه شوسه ٔ عمومی معدن به فردوس . ناحیه ای است واقع در جلگه و گرمسیر است . دارای 418 تن سکنه میباشد و فارسی زبانند. از قنات مشروب میشود. محصولات آن عبارت از غلات ، پنبه ، زیره ، ارزن میباشد. اهالی به کشاورزی ، قالی بافی گذران میکنند راه آن اتومبیل رو است .(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9) : در شهور سنه ٔ اربع و عشرین و ستماءة که غیاث الدین عوضی به طرف بلاد کامرود رفته بود. (حبیب السیر چ تهران ص 416).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ