ترجمه مقاله

کامبین

لغت‌نامه دهخدا

کامبین . (نف مرکب ) نیکبخت و سعادتمند و دولتمند و توانگر. (ناظم الاطباء). کامیاب و بامراد. (آنندراج ). صاحب عزت و جاه و نایل . (شعوری ج 2 ص 251 ورق ب ). || خوشدل و خرسند و بهره مند در هر عزم و مقصود و آرزویی . || خودسر و مختار. || زبردست و توانا. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله