ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کالمیک

لغت‌نامه دهخدا

کالمیک . (اِخ ) همان مغولهای غربی هستند. (از ایران باستان ج 2 ص 2253). رجوع به کالموک و مغول شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ