ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کالابرس

لغت‌نامه دهخدا

کالابرس . [ رِ ] (اِخ ) بقولی دیگر ماتیا پرتی پیکرنگار فرسکی ایتالیائی که در تاورنا از ناحیه ٔکالابر بدنیا آمد. هنرمندپرکاری بود ولی آثارش چندان مورد توجه نبوده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ