ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کافت

لغت‌نامه دهخدا

کافت . [ف ِ ] (اِخ ) سمجی است جای باش دزدان که در آنجا متاع خود را نگاه میدارند و فراهم آرند. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ