ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاغذکنان

لغت‌نامه دهخدا

کاغذکنان . [ غ َ ک ُ ] (اِخ ) نام دهی از دهستان بخش کاغذکنان شهرستان هروآباد در قسمت جنوب باختری شهرستان هروآباد واقع و از شمال به دهستان سنجبد و از جنوب به دهستان قره پشلو تابع شهرستان زنجان و از خاور به دهستان خورش رستم و از باختر به رودخانه ٔ قزل اوزن محدود میباشد آب قراء تابعه عموماً از چشمه ها و رودخانه های محلی است آبادیهای کنار رودخانه ٔ قزل اوزن گرمسیر است و قراء مهم آن به شرح زیر است : استانجین . خورده بلاغ . قره بلاغ . ممان لله لو. کجل . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ