ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاس سل

لغت‌نامه دهخدا

کاس سل . [ س ِ ] (اِخ ) شهری از آلمان ، کرسی «هس » در ساحل «فولدا» . جمعیت 175900 تن . محل ساختن ابزارهای بصری و نوری .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ