ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاروانسرا انجیله

لغت‌نامه دهخدا

کاروانسرا انجیله . [ کارْ / رِ س َ اَ ل َ ] (اِخ ) نام محلی میان یزد و خرونق در 36000 گزی یزد، کنار راه یزد و طبس .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ