ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاروانسرای ناصریه

لغت‌نامه دهخدا

کاروانسرای ناصریه . [ کارْ / رِ س َ ی ِ ص ِ ری ی َ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه میانج و تبریز میان امامیه و گِلَک در 543700 گزی تهران .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ