ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارمونا

لغت‌نامه دهخدا

کارمونا. [ م ُ ] (اِخ ) (آنتونیو اسکار دو فراگزو) ژنرال و رجل سیاسی پرتقالی (1869 - 1951). وی در سال 1928 بریاست جمهور رسید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ