ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارامزین

لغت‌نامه دهخدا

کارامزین . (اِخ ) مورخ روسی و مؤلف کتاب قابل توجه «تاریخ روسیه » . (1765 - 1826م ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ