ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارامانیا

لغت‌نامه دهخدا

کارامانیا. (اِخ ) رجوع به «قره مان » و کتاب تاریخ ادبیات ایران براون ترجمه ٔ مرحوم رشید یاسمی ج 4 ص 38 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ