ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارآور

لغت‌نامه دهخدا

کارآور. [ وَ ] (نف مرکب ) کاردان :
بشد دایه و خواند کارآوران
مهندس تنی چند زیرک سران .

(یوسف و زلیخا).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ