ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاتب

لغت‌نامه دهخدا

کاتب . [ ت ِ ] (اِخ ) احمدبن حسین بن یحیی بن سعید ملقب به بدیعالزمان همدانی . رجوع باحمدبن حسین بن یحیی در این لغت نامه و ریحانة الادب ج 3 ص 330 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ