ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاتب

لغت‌نامه دهخدا

کاتب . [ ت ِ ] (اِخ ) احمدبن حسن مالقی مکنی به ابی جعفر. رجوع به احمدبن حسن مالقی در این لغت نامه و ریحانة الادب ج 3 ص 330 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ