ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژیکاسه

لغت‌نامه دهخدا

ژیکاسه . [ س َ / س ِ ] (اِ) خارپشت . (رشیدی ). رجوع به ریکاسه و ژکاسه و ژکاشه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ