ترجمه مقاله

ژوونال

لغت‌نامه دهخدا

ژوونال . [ وِ ] (اِخ ) نام شاعر هجاگوی لاتینی . مولد آکینوم در حدود سال 42 و وفات بسال 125 م .
ترجمه مقاله