ترجمه مقاله

ژوونال دزورسن

لغت‌نامه دهخدا

ژوونال دزورسن . [ وِ دِ س َ ] (اِخ ) گیوم . نام برادر ژوونال دزورسن (ژان دوم ). وی در روزگار لوئی یازدهم مهردار فرانسه بود و در پاریس تولد و وفات یافت (1400-1472 م .).
ترجمه مقاله