ترجمه مقاله

ژنگلیچه

لغت‌نامه دهخدا

ژنگلیچه . [ ژَ گ ُ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) نوعی از جلاجل که دهانش فراخ باشد. (آنندراج ). زنگوله ٔ دهان گشاده .
ترجمه مقاله