ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژرفا

لغت‌نامه دهخدا

ژرفا.[ ژَ ] (اِ) عمق . (برهان ). قعر. گودی . یکی از سه بُعد جسم ، مقابل درازا و پهنا : بعدهای جایگاه چه چیزند؟ سه گونه اند: یکی درازا و دیگر پهنا و سه دیگر ژرفا. (التفهیم ). || غور. || عمیق بودن . (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ