ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژابیز

لغت‌نامه دهخدا

ژابیز. (اِ) رجوع به ژابیژ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ