ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چیچوران

لغت‌نامه دهخدا

چیچوران . (اِخ ) دهی است از دهستان پهلوی دژ بخش بانه ٔ شهرستان سقز. در 8 هزارگزی جنوب خاوری بانه و سه هزارگزی خاور کریم آباد واقع است . 125 تن سکنه دارد. از چشمه آبیاری میشود. محصولش غلات ، توتون ، مازوج ، گزانگبین و زغال است . اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ