ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چکسیدن

لغت‌نامه دهخدا

چکسیدن . [ چ َ ک َ دَ ] (مص ) بمعنی خجل شدن و شرمندگی کشیدن باشد. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). سرخ شدن و خجل شدن . شرمنده شدن . و رجوع به چکس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ