ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چو

لغت‌نامه دهخدا

چو. (اِ) مخفف چوب است . رجوع به چوب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ