ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چوچم

لغت‌نامه دهخدا

چوچم . [ چ ُ ] (اِ)نوعی کفش که درویشان بر پای کنند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ